Una Voce Scotland

O Uicipeid
Jump to navigation Jump to search
Eaglais Sacred Heart, Bridgeton, Glaschu

Tha Una Voce Scotland ("una voce" = "aon ghuth") 'na chomann ann an Alba airson daoine a tha ag iarraidh an Aifreann Laidinneach tradaiseanta a rèir òrdugh 1962. Chaidh Una Voce Scotland (neo "Una Voce Alba") a stèidheachadh ann an 1965. A barrachd air glèidheadh agus teasairgeadh an Aifrinn Naoimh san òrdugh Ròmanach tradaiseanta, tha Una Voce Scotland airson òrain Ghriogarach agus dìonadh na tèarmainn de eaglaisean Caitligeach a ghlèidheadh.

Tha Una Voce Scotland 'na bhall a' chomainn eadar-nàiseanta Una Voce a tha a' streap airson an Aifreann Laidinneach air feadh an t-saoghail. Cha robh an t-Aifreann tradaiseanta Laidinneach ceadaichte eadar 1962 agus 1984 ach tha e ceadaichte a-nis.

Anns an Eaglais Sacred Heart, Bridgeton, Glaschu bi Aifreann Naomh Laidinneach a h-uile DiDòmhnaich aig 10:15am.
(Tha aifreannan cuideachd a' chiad DiSathairne sa Mhàrt, san Ògmhios, san t-Sultain agus san Dùbhlachd aig 12:00noon.)

Naomh Caluim Chille, Viewpark, Siorrachd Lannraig

Anns an Eaglais Chaluim Chille, 693 Old Edinburgh Road, Viewpark, Siorrachd Lannraig, bi Aifreann Naomh Laidinneach aig a cheud Di-Haoine gach mios aig 7:30pm

MAPA airson Eaglais Chaluim Chille

A bharrachd air sin, bi Aifreann Naomh Laidinneach aig Eaglais Naomh Aindrea (St Andrew's Church), Belford Road, Ravelston, Dùn Èideann, a h-uile DiDòmhnaich aig 11.30am.

Laimrig Làn Una Voce Scotland