Uicipeid:San latha an-diugh/Am Faoilleach

O Uicipeid
Jump to navigation Jump to search

'S e foir-shealladh a th' ann. Airson nan duilleagan a dheasachadh thèid chun nan duilleagan fa-leth:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Rìgh Seumas VIII

'S e 1 am Faoilleach a' chiad latha dhen bhliadhna.


Rodney MacDonald

'S e 2 am Faoilleach an dàrna latha dhen bhliadhna.'S e 3 am Faoilleach an treas latha dhen bhliadhna.'S e 4 am Faoilleach an ceathramh latha dhen bhliadhna.'S e 5 am Faoilleach an còigeamh latha dhen bhliadhna.'S e 6 am Faoilleach an siathamh latha dhen bhliadhna.'S e 7 am Faoilleach an seachdamh latha dhen bhliadhna.'S e 8 am Faoilleach an t-ochdamh latha dhen bhliadhna.


'S e 9 am Faoilleach an naoidheamh latha dhen bhliadhna.


'S e 10 am Faoilleach an deicheamh latha dhen bhliadhna.


'S e 11 am Faoilleach an 11na latha dhen bhliadhna.


Crith-thalmhainn Haiti 2010

'S e 12 am Faoilleach 12na latha dhen bhliadhna.


Naomh Mungan

'S e 13 am Faoilleach an 13as latha dhen bhliadhna.'S e 14 am Faoilleach 14mh latha dhen bhliadhna.Martin Luther King, Jr.

'S e 15 am Faoilleach an 15mh latha dhen bhliadhna.


Knut Hamsun

'S e 16 am Faoilleach an 16mh latha dhen bhliadhna.'S e 17 am Faoilleach an 17mh latha dhen bhliadhna.'S e 18 am Faoilleach an 18mh latha dhen bhliadhna.James Watt

'S e 19 am Faoilleach an 19mh latha dhen bhliadhna.Audrey Hepburn

'S e 20 am Faoilleach am ficheadamh latha dhen bhliadhna.George Orwell

'S e 21 am Faoilleach an 21na latha dhen bhliadhna.'S e 22 am Faoilleach an 22na latha dhen bhliadhna.'S e 23 am Faoilleach an 23mh latha dhen bhliadhna.Dan Shechtman

'S e 24 am Faoilleach an 24mh latha dhen bhliadhna.Eideard Dwelly

'S e 25 am Faoilleach an 25mh latha dhen bhliadhna.Iain Fearchar Rothach

'S e 26 am Faoilleach an 26mh latha dhen bhliadhna.Wolfgang Amadeus Mozart

'S e 27 am Faoilleach an 27mh latha dhen bhliadhna.'S e 28 am Faoilleach an 28mh latha dhen bhliadhna.Ben Peach (deas)

'S e 29 am Faoilleach an 29 latha dhen bhliadhna.Peter Agre

'S e 30 am Faoilleach an 30mh latha dhen bhliadhna.Lachlann MacGuaire

'S e 31 am Faoilleach an 31na latha dhen bhliadhna.