An diofar eadar na mùthaidhean a rinneadh air "Ùr-sgeul"

Jump to navigation Jump to search
Chaidh 440 baidht a chur ris ,  7 bhliadhnaichean air ais
== Eachdraidh ==
 
Chaidh Ùr-Sgeul a chur air bhonn ann an 2003 gus rosg Gàidhlig ùr a bhrosnachadh. 'S e [[Comhairle nan Leabhraichean]] a chur air chois an iomairt, le taic-airgid £50k tro Chomhairle nan Ealain (an Writers Factory)<ref>{{cite web |url=http://www.arts.ed.ac.uk/celtic/poileasaidh/20Mar07_UrSgeul.pdf |title=Ùr-Sgeul: Ag Ùrachadh Litreachas is Cultar na Gàidhlig . . . Dè an Ath Cheum? |author= Storey, John |date=March 2007 |work=Seminars on Research on Language Policy and Language Planning |publisher=Oilthigh Dhùn Èideann - Celtic and Scottish Studies |accessdate=31 July 2012}}</ref>. Ann an uineùine ghoirid, dh'fhoillsich an iomairt leabhraichean Gàidhlig ùra bho dhiofar sgrìobhadairean agus thug e taic do ath-nuadhachadh an [[nobhail]] ann an Gàidhlig san 21mh Linn.<ref>Wringe, Mark (2006) “Normalising the Gaelic Novel - an interim review of the success of the Ùr-Sgeul initiative” ''Forum for the Languages of Scotland and Ulster''</ref><ref>MacNeil, Kevin (An t-Samhain, 2011) Review: An Introduction to Gaelic Fiction. [http://www.arts.gla.ac.uk/ScotLit/ASLS/SWE/TBI/TBIIssue10/MacNeil.pdf The Bottle Imp] 10</ref>
 
BhuannaigBhuannaich a' chiad leabhar a nochd anns an sreath, ''Ath-Aithne'' le [[Màrtainn Mac an t-Saoir]], duais an Saltire Society airson 'First Book of the Year', ann an 2003.<ref>Saltire Society website, 2003 - http://www.saltiresociety.org.uk/literary.htm</ref> A-measg nan leabhraichean eile a chaidh fhoillseachadh, tha an nobhail mhòr, An Oidhche Mus Do Sheòl Sinn le [[Aonghas Pàdraig Caimbeul]]. Chaidh seo air an liosta ghoirid airson prìomh dhuais-litreachais an Saltire Society an 2004.<ref>"An Oidhche Mus Do Sheòl Sinn" ''The List'' (1/1/2005)</ref>
 
Ann an 2008, chaidh suilsùil a thoirt air Ùr-Sgeul tro phrògram-telebhisein fon sreath Ealtainn air BBC 2.
 
Dh'fhoillsich Ùr-Sgeul a' chiad leabhar ficsean Gearmailtis-Gàidhlig ([[Der Schadel von Damien Hirst|''Der Schadel von Damien Hirst'']]), deasaichte le Mìcheal Klevenhaus, aig cur air bhog ann am Bonn, sa Ghearmailt, aig [[FilmAlba]] ann an 2009.
 
BhuannaigBhuannaich [[An Dr Fionnlagh MacLeòid|Fionnlagh MacLeòid]] a' chiad [[Duais Dhòmhnaill Meek|duais litreachais Dhòmhnaill Meek]], aig tachartas aig [[Fèis Leabhraichean Eadar Nàiseanta Dhùn Èideann]] ann an 2010, airson leabhar Ùr-Sgeul ''Gormshuil an Righ'', a' chiad nobhail aige do dh'inbhich.
 
Ann an 2011, chaidh [[Saorsa|''Saorsa'']] - cruinneachadh ùr de sgeulachdan goirid le 13 sgrìobhadairean - fhoillseachadh.
 
== Dòighean eadar-dhealaichte ==
 
Tha Ùr-Sgeul a' feuchainn ri doigheandòighean ùra eadar-dhealaichte a chleachdadh gus [[litreachas]] Gàidhlig a thoirt gu aire an t-sluaigh. Ann an 2008, dh'fhoillsich Ùr-sgeul clàr le ceòl ròc agus rosg a' tighinn còmhla, nuair a rinn iad CD le òran bhon chomhlanchòmhlan-ciùil [[Na Gathan]], fon ainm Ruigidh Sinn Mars.<ref>Gaelic punk by way of Seattle; Skye band Na Gathan set for boundary-breaking gig. ''The Highland News'' (13-12-08)</ref> Bha tri sgeulachdan bho triùir sgrìobhadairean eadar-dhealaichte: Iain MacIlleathain, Màiri Anna NicDhòmhnaill agus Seonaidh Adams, air an CD seo. Bha na sgeulachdan air an CD air an toirt bho leabhraichean a chaidh fhoillseachadh le Ùr-Sgeul ann an 2008, le deasachadh sònraichte dhen leabhraichean ann an 2009 (aon leabhar le còmhdach-cruaidh), fon ainm An Claigeann aig Damien Hirst agus Sgeulachdan Eile. 'S iad na sgriobhadairean eile a tha a' nochdadh sa leabhar: [[Alasdair Caimbeul]] (Alasdair a' Bhocsair), Màiri E. NicLeòid, Pàdraig MacAoidh, Mìcheal Klevenhaus, Mona Claudia Striewe, Alison Lang, Dòmhnall Iain MacÌomhair, Cairistìona Stone, Steafan MacRisnidh, [[Màrtainn Mac an t-Saoir]], Iain Cuimeanach, Màiri NicAmhlaidh Dùn Èideann, Ishi NicIlleathain, [[Maoilios Caimbeul]], Des Scholes, Charles Tripp, Màiri Flòraidh Nic a' Phiocair agus Catrìona Lexy Chaimbeul.
 
== Leudachadh ==
 
Ann an 2008, chaidh Ùr-Sgeul gu [[Bòrd na Gàidhlig]] le iarrtas airson neach-deasachaidh, gus deiligeadhdèiligeadh ris an leasachadh a bha air tighinn ann an rosg. <ref>
{{cite web |url=http://ur-sgeul.tumblr.com/post/33641981432/challenge-and-opportunity-for-gaelic-prose-in-the |title=Ùr-Sgeul: ceistean agus cothrom |author= Storey, John |date=April 2009 |work=Conference on Scottish Gaelic Literature in the Twentieth Century and Beyond 25 April 2009 |publisher=Oilthigh Dhùn Èideann - Celtic and Scottish Studies |accessdate=15 October 2012}}</ref> Cha deach le Ùr-Sgeul agus ann an 2012, chan eil neach-deasachaidh làn-ùine fhàthastfhathast ann.
== Leabhraichean ==
*''[[Saorsa]]'' - sgeulachdan goirid, deasaichte le Joan NicDhòmhnaill agus John Storey, 2011
*''Air a Thoir'' le [[Màrtainn Mac an t-Saoir]], nobhail, 2011
*''Cuid a' Chorra-Ghrithich'' le [[Alasdair Caimbeul]] (Alasdair a' Bhocsair), 2011
*''Suthainn Sior'' le Norma NicLeoid, nobhail, 2011
*''An Druim Bho Thuath'' le [[Tormod Caimbeul]], nobhail, 2011
*''Impireachd'' le [[Iain F MacLeòid|Iain F. MacLeoidMacLeòid]], nobhail, 2010
*''Teas'' le [[Maoilios Caimbeul]], nobhail, 2010
*''Gormshuil an Righ'' le [[An Dr Fionnlagh MacLeòid|Fionnlagh MacLeòid]], nobhail, 2010
*''A' Ghlainne agus Sgeulachdan Eile'' le Mairi E. NicLeoid, sgeulachdan goirid, 2010
*[[Der Schädel von Damien Hirst|''Der Schädel von Damien Hirst'']], deasaichte le [[Michael Klevenhaus]] agus Joan NicDhomhnaill, sgeulachdan goirid, 2009
*''Cainnt na Caileige Caillte'' le Alison Lang, sgeulachdan goirid, 2009
*''Tilleadh Dhachaigh'' le [[Aonghas PadraigPàdraig Caimbeul]], nobhail, 2009
*''Samhraidhean DiomhairDìomhair'' le CatrionaCatrìona Lexy Chaimbeul, nobhail, 2009
*''An Claigeann aig Damien Hirst'' Vol 3 (pàipear) - Sgeulachdan 15-21, 2008
*''An Claigeann aig Damien Hirst'' Vol 2 (pàipear) - Sgeulachdan 8-14, 2008
*''An Claigeann aig Damien Hirst'' Vol 1 (pàipear) - Sgeulachdan 1-7, 2008
*''Taingeil Toilichte'' le Norma NicLeòid, nobhail, 2008 ISBN 9781900901369
*''Am Bounty'' le [[Iain F MacLeòid|Iain F. MacLeoidMacLeòid]], nobhail, 2008
*''An Latha as Fhaide'' le Martainn[[Màrtainn Mac an t-Saoir]], nobhail, 2008
*Diomhanas''Dìomhanas'' le [[An Dr Fionnlagh MacLeòid|Fionnlagh MacLeòid]], sgeulachdan goirid, 2008 ISBN 9781900901420
*''Cleas Sgathain'' le MairiMàiri Anna NicDhomhnaillNicDhòmhnaill, nobhail, 2008
*''Slaightearan'' le [[Tormod MacGill-Eain]], nobhail, 2008 ISBN 9781900901307
*''An Taigh-Samhraidh'' le [[Aonghas PadraigPàdraig Caimbeul]], nobhail, 2007 ISBN 1-900901-10-2
*''Malairt Sgeil'' le Donnchadh MacGillIosa agus Martainn[[Màrtainn Mac an t-Saoir]], sgeulachdan goirid, 2007
*''Shrapnel'' le [[Tormod Caimbeul]] – Tormod a’ Bhocsair, nobhail, 2006
*''Ùpraid'' le Éilís Ní Dhuibhne (eadar-theangachadh bho [[Gaeilge]]), nobhail bheag, 2006
*''Dìleas Donn'' le Norma NicLeòid, nobhail, 2006
*''Gymnippers Diciadain'' le [[Màrtainn Mac an t-Saoir]], nobhail, 2005
*''Na Klondkyers'' le [[Iain F MacLeòid|Iain F. MacLeòid]], nobhail, 2005
*''Am Miseanaraidh'' le [[Iain Mac a’ Ghobhainn]], nobhail bheag, 2005
*''Dacha Mo Ghaoil'' le [[Tormod MacGilleathain| Tormod MacGill-Eain]], nobhail, 2005
*[[Là a’ Dèanamh Sgèil Do Là|''Là a’ Dèanamh Sgèil Do Là'']] le [[Aonghas Pàdraig Caimbeul]], nobhail, 2004
*''Tocasaid ‘Ain Tuirc'' le Donnchadh MacGilliosa, sgeulachdan goirid, 2004
*''An Oidhche Mus Do Sheòl Sinn'' le [[Aonghas Pàdraig Caimbeul]], nobhail, 2003
*''Ath-Aithne'' le [[Màrtainn Mac an t-Saoir]], sgeulachadan goirid, 2003
 
== Leabhraichean-èisteachd ==
 
*''Shrapnel'' le [[Tormod Caimbeul]] – 4 CD set, 2007
*''Gymnippers Diciadain'' le [[Màrtainn Mac an t-Saoir]] – DVD, 2007
*''Na Klondkyers'' le [[Iain F MacLeòid|Iain F. MacLeòid]] – DVD, 2007
*''Là a’ Dèanamh Sgèil Do Là'' le [[Aonghas Pàdraig Caimbeul]] – DVD, 2007
*''Am Miseanaraidh'' le Iain Mac a’ Ghobhainn – 2 CD set, 2005
*''Dacha Mo Ghaoil'' le [[Tormod MacGill-Eain]] – 3 CD set, 2005
*''Tocasaid ‘Ain Tuirc'' le Donnchadh MacGIlliosa. – 3 CD set, 2005
*''Ath-Aithne'' le [[Màrtainn Mac an t-Saoir]] – 6 CD set, 2004
 
== Foillsichean eile ==
 
*''Claigeann Damien Hirst'' le Na Gathan - CD, 2009
*''Ruigidh Sinn Mars'' le Na Gathan - CD, 2008
 
==Iomraidhean==
 
* [http://ur-sgeul.tumblr.com Stòras Ùr-Sgeul]
* [http://ur-sgeul.tumblr.com/post/33238054338/1-beo-air-rapal-3-14-2-an-kepplerwww.ur-sgeul.com/mars Na Gathan: Ruigidh Sinn Mars]
* [http://www.euppublishing.com/book/9780748636648 ''An Introduction to Gaelic Fiction'' le Moray Watson]
[[Category:Cultar]]
[[Category:Gàidhlig]]
243

deasachadh

Clàr-taice na seòladaireachd