Liosta nan ath-stiùiridhean

Jump to navigation Jump to search

Chaidh an dàta a leanas a thasgadh agus chaidh ùrachadh 14:17, 19 dhen Dàmhair 2019 turas mu dheireadh. Tha 5,000 toradh ri fhaighinn san tasgadan air a' char as motha.

A' sealltainn suas ri 50 toradh san rainse eadar àireamh 1 is 50.

Seall (an 50 roimhe | an ath 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. ! →‎ Clisg-phuing
 2. '''tractar-aiteachais''' →‎ Tractar-àiteachais
 3. ''A phaidrín do dhùisg mo dhéar'' →‎ A phaidrín do dhùisg mo dhéar
 4. 'S Airde Beinn →‎ 'S Àirde Beinn
 5. A'Bheilg →‎ A' Bheilg
 6. A'Bheurla Ghallda →‎ A' Bheurla Ghallda
 7. A'Chuimrigh →‎ A' Chuimrigh
 8. A'Chuimris →‎ Cuimris
 9. A'Fhraing →‎ An Fhraing
 10. A'Ghaeilge →‎ Gàidhlig na h-Èireann
 11. A'Ghaidhealtachd →‎ Gàidhealtachd na h-Alba
 12. A'Ghalldachd →‎ Galldachd
 13. A'Ghearmailt →‎ A' Ghearmailt
 14. A'Ghleann Aburrá →‎ A' Ghleann Aburrá
 15. A'Ghàidhealtachd →‎ Gàidhealtachd na h-Alba
 16. A'Ghàidhlig →‎ Gàidhlig
 17. A' Bhaintighearna na t-Sealaid →‎ The Lady of Shalott
 18. A' Bhan-rìgh Anna →‎ Anna, Bànrigh Shasainn, Alba is Èireann
 19. A' Bhatain →‎ Bhatain
 20. A' Bhatan →‎ Bhatain
 21. A' Bhean-uasal na t-Sealaid →‎ The Lady of Shalott
 22. A' Bheurla →‎ Beurla
 23. A' Bheurla Gallda →‎ A' Bheurla Ghallda
 24. A' Bhorlainn →‎ A' Bhòrlainn
 25. A' Bhruaich →‎ Baile nam Frisealach
 26. A' Bhulgaire →‎ Bulgàiria
 27. A' Bhàn-rìgh Anna →‎ Anna, Bànrigh Shasainn, Alba is Èireann
 28. A' Bhàn-rìgh Anne →‎ Anna, Bànrigh Shasainn, Alba is Èireann
 29. A' Chairibìan →‎ An Roinn Charaibeach
 30. A' Chaisg →‎ A' Chàisg
 31. A' Charnach →‎ Càrnaidh
 32. A' Charnaich →‎ A' Chàrnaich
 33. A' Chathair Nuadh →‎ Càrn Fhiodh
 34. A' Cheannmhor (Peairt is Ceann Rois) →‎ A' Cheannmhor, Peairt is Ceann Rois
 35. A' Cheapaich →‎ Cùl na Ceapaich
 36. A' Chiad Chogadh →‎ An Cogadh Mòr
 37. A' Chiad Cogadh →‎ An Cogadh Mòr
 38. A' Chiad Cogadh t-Saoghal →‎ An Cogadh Mòr
 39. A' Chiad Linn AC →‎ 1 Linn
 40. A' Chorn →‎ A’ Chòrn
 41. A' Chralaig →‎ A' Chràileag
 42. A' Chreag Mhor, Alba Nuadh →‎ A' Chreag Mhòr, Alba Nuadh
 43. A' Chreag Mhór, Alba Nuadh →‎ A' Chreag Mhòr, Alba Nuadh
 44. A' Chrìon Làraich →‎ A' Chrìon-Làraich
 45. A' Chròthais →‎ Poblachd na Cròthaise
 46. A' Chuideachd Urramach A Tà Chum Eòlas Crìosdaidh A Sgaoileadh →‎ A' Chuideachd Urramach a tà Chum Eòlas Crìosdaidh a Sgaoileadh
 47. A' Chuilt →‎ Na Cùiltean
 48. A' Chumanag →‎ Cumnag
 49. A' Chàrnach →‎ Càrnaidh
 50. A' Chòrn →‎ A’ Chòrn

Seall (an 50 roimhe | an ath 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).