Jump to content

Rìghrean na h-Alba

O Uicipeid
(Air ath-sheòladh o Rìghrean Alba)
Gearradh-arm na Rìoghachd na h-Alba gu 1603

'Se sinnsearan a th' ann an rìghrean Dál Riata ri Rìghrean Alba.

Sìol Ailpein (848–1034)[deasaich | deasaich an tùs]

Dealbh Ainm Ainm Gàidhlig Mheadhan Aoiseil Status Uachdaranachd Rìoghachadh Tiotal Ainnisd
Coinneach I
(Coinneach mac Ailpein)
Cináed mac Ailpín
Ciniod m. Ailpin
Mac Ailpein rìgh na Dail Riata 843/848 - 13 an Gearran 858 Rex Pictorum
("Rìgh na Cruithnich")
"An Ferbasach"[1]
Dòmhnall I
(Dòmhnall mac Ailpein)
Domnall mac Ailpín Mac Ailpein rìgh na Dail Riata, agus bràthair Coinnich I 858 – 13 an Giblean 862 Rex Pictorum
("Rìgh na Cruithnich")
Còiseam I
(Còiseam mac Choinnich)
Causantín mac Cináeda Mac Choinneach I 862–877 Rex Pictorum
("Rìgh na Cruithnich")
"An Finn-Shoichleach"[2]
Aedh
(Aodh mac Choinnich)
Áed mac Cináeda Mac Choinneach I 877–878 Rex Pictorum
("Rìgh na Cruithnich")
Giric
(Griogair mac Dhunghail)
Giric mac Dúngail Mac Dhòmhnall I 878–889 "Mac Rath"[3]
Eochaid Eochaid mac Run † Mac-mic Choinneach I *878–889?
Dòmhnall II
(Dòmhnall mac Chòiseim)
Domnall mac Causantín Mac Chòiseam I 889–900 Rí Alban

Rì nan Albannaich
"Dásachtach"[4]
Còiseam II
(Còiseam mac Aoidh)
Causantín mac Áeda Mac Aedh 900–943 Rí Alban "An Midhaise"[5]
Maol Chaluim I
(Maol Chaluim mac Dhòmhnaill)
Máel Coluim mac Domnaill Mac Dhòmhnall II 943–954 Rí Alban "An Bodhbhdercc"[6]
Ildulbh Ildulb mac Causantín Mac Chòiseam I 954–962 Rí Alban "An Ionsaighthigh"[7]
Dubh
(Dubh mac Mhaoil Chaluim)
Dub mac Maíl Choluim Mac Mhaol Chaluim I 962–967 Rí Alban "Dén"[8]
Cailean
Cuilén mac Ilduilb Mac Ildulb 967–971 Rí Alban "An Fionn"[9]
Amhlaigh
Amlaíb mac Ilduilb Mac Ildulb * 973x–977 Rí Alban
Coinneach II
(Coinneach mac Mhaoil Chaluim)
Cináed mac Maíl Choluim Mac Mhaol Chaluim I 971 x 977–995 Rí Alban "An Fionnghalach"[10]
Còiseam III
(Còiseam mac Chailein)
Causantín mac Cuiléin Mac Chailean 995–997 Rí Alban
Coinneach III
(Coinneach mac Dhuibh)
Cináed mac Duib Mac Dhuibh 997 – 25 am Màrt 1005 Rí Alban "An Donn"[11]
Maol Chaluim II
(Maol Chaluim mac Choinnich)
Máel Coluim mac Cináeda Mac Choinneach III 1005–1034 Rí Alban / Rex Scotiae "Forranach"[12]

Taigh Dhùn Chailleann (1034–1286)[deasaich | deasaich an tùs]

Dealbh Ainm Ainm Gàidhlig Mheadhan Aoiseil Status Uachdaranachd Rìoghachadh Tiotal Ainnisd
Donnchadh I
(Donnchadh mac Crìonain)
Donnchad mac Crínáin Mac Bethóc nighean Mhaol Chaluim II agus fionn-ogha Mhaol Chaluim I
(Sìol Ailpein)
1034–1040
MacBheatha
(MacBheatha mac Fhionnlaigh)
Mac Bethad mac Findláich Mac Mhormaer Findláech 1040–1057 Rí Alban "Rí Deircc"[13]
Lulach
(Lughlagh mac Gille Chomghain)
Lulach mac Gille Comgaín Mac Gruoch, Nighean-mic Choinneach III
(Sìol Ailpein)
1057–1058 Rí Alban "Tairbith"
Maol Chaluim III
(Maol Chaluim mac Dhonnchaidh)
Máel Coluim mac Donnchada Mac Dhonnchadh I 1058–1093 Rí Alban Canmore ("Ceann Mòr")
Dòmhnall III
(Dòmhnall mac Dhonnchaidh)
Domnall mac Donnchada Mac Dhonnchadh I 1093–1097 Rí Alban "Bán"
Donnchadh II
(Donnchadh mac Mhaoil Chaluim)
Donnchad mac Maíl Choluim Mac Mhaol Chaluim III 1094 Rí Alban / Rex Scottorum
Eagar
(Eagar mac Mhaoil Chaluim)
Étgar mac Maíl Choluim Mac Mhaol Chaluim III 1097–1107 Rí Alban/ Rex Scottorum "Probus"[14]
Alasdair I
(Alasdair mac Mhaoil Chaluim)
Alaxandair mac Maíl Choluim Mac Mhaol Chaluim III 1107–1124 Rí Alban/ Rex Scottorum
Daibhidh I
(Dàibhidh mac Mhaoil Chaluim)
Dabíd mac Maíl Choluim Mac Mhaol Chaluim III 1124–1153 Rí Alban/ Rex Scottorum Sanctus ("Naomh")
Maol Chaluim IV
(Maol Chaluim mac Eanraig)
Máel Coluim mac Eanric Mac-mic Dhaibhidh I 1153–1165 Rí Alban/ Rex Scottorum Virgo, Cenn Mór
Uilleam I
(Uilleam mac Eanraig)
Uilliam mac Eanric Mac-mic Dhaibhidh I 1165–1214 Rí Alban / Rex Scottorum "An Leòmhann"
Alasdair II
(Alasdair mac Uilleim)
Alaxandair mac Uilliam Mac Uilleam I 1214–1249 Rí Alban / Rex Scottorum "nickname"
Alasdair III
(Alasdair mac Alasdair)
Alaxandair mac Alaxandair Mac Alasdair II 1249–1286 Rí Alban / Rex Scottorum

Taigh Sverre (1286–1290)[deasaich | deasaich an tùs]

Taigh Bailiol (1292–1296)[deasaich | deasaich an tùs]

Ainm Dealbh Breith Pòsadh Eug Status Uachdaranachd
Iain Bailiol
Toom Tabard
(John de Balliol)
1292–1296
c. 1249 Iseabail de Warenne
9 an Gearran 1281
aon gurc[15]

c. 25 an t-Samhain 1314
Picardie, An Fhraing

iar-ogha Dàibhidh à Huntingdon (bràthair Uilleam I)

Na Brusaich (1306–1371)[deasaich | deasaich an tùs]

Ainm Dealbh Breith Pòsadh Eug Status Uachdaranachd
Raibeart I
(Raibeart Brus)
1306–1329
11 an t-Iuchar 1274
An Casteal Turnberry, Siorrachd Inbhir Àir
mac Raibeart de Brus, 6mh Tighearna Strath Annan agus Maighread, Baintighearna Caraig[16]
Iseabail Màrr
1295
aon nighean

Ealasaid de Burgh
Writtle, Essex, Sasainn
1302
ceithir clann
7 an t-Ògmhios 1329
Manor Chàrdainn Ros, Siorrachd Dhùn Bhreatainn
aois 54
fionn-ogha Daibhidh à Huntingdon (bràthair Uilleam I)
(taghaidh)
Daibhidh II
(Dàibhidh Bruis)
1329–1371
5 am Màrt 1324
Dùn Phàrlain, Fìobha
mac Raibeart I agus Ealasaid de Burgh
Joan, Bana-phrionnsa Shasainn
Bearaig
17 an t-Iuchar 1328
gun chlann

Maighread Drummond
Inchmurdach, Fìobha
20 an Gearran 1364
gun chlann
22 an Gearran 1371
Caisteal Dhùn Èideann
aois 46
mac Raibeart I (prìomh-ghineadas)

Na Stiùbhartaich (1371–1567)[deasaich | deasaich an tùs]

Ainm Dealbh Breith Pòsadh Eug Status Uachdaranachd
Raibeart II
"an stiùbhard"
(Raibeart II Stiùbhart)
1371–1390
2 am Màrt 1316
Pàislig, Siorrachd Rinn Friù
mac Walter Stiùbhaird, 6mh àrd-stiùbhard na h-Alba agus Marsaili Bhrusach
Ealasaid Mure
1336
10 clann[17]

Oighrig de Ros
2 an Cèitean 1355
4 clann[18]
19 an Giblean 1390
Casteal Dhùn Dhòmhnaill, Siorrachd Inbhir Àir
aois 74
mac mic Raibeart I (prìomh-ghineadas)
Raibeart III (rugadh Iain Stiùbhairt)
"An Righ Bhacaigh"
(Raibeart III Stiùbhairt)
1390–1406
c.1337
mac Raibeart II agus Ealasaid Mure
Anabella Dhruimeanach
1367
7 clann[19]
4 an Giblean 1406
Caisteal Bhaile Bhòid
aois mu 69
mac Raibeart II (prìomh-ghineadas)
Seumas I
(Seumas I Stiùbhairt)
1406–1437
25 an t-Iuchar 1394
Pàlas Dhùn Phàrlain, Fìobha
mac Raibeart III agus Anabella Dhruimeanach
Joan Beaufort
Cathair-eaglais Southwark
2 an Gearran 1424
8 clann[20]
24 an Gearran 1437
Blackfriars, Peairt
aois mu 42
mac Raibeart III (prìomh-ghineadas)
Seumas II
(Seumas II Stiùbhairt)
1437–1460
6 an Dàmhair 1430
Abaid Taigh an Ròid, Dùn Èideann
mac Seumas I agus Joan Beaufort
Màiri de Gueldres
Abaid Taigh an Ròid
3 an t-Iuchar 1449
7 clann[21]
3 an Lùnasdal 1460
Caisteal Rosbroig
aois 29
mac Seumas I (prìomh-ghineadas)
Seumas III
(Seumas III Stiùbhairt)
1460–1488
10 an t-Iuchar 1451
Caisteal Sruighlea neo Caisteal Cill Rìmhinn
mac James II agus Màiri de Gueldres
Maighread na h-Alba
Abaid Taigh an Ròid
13 an t-Iuchar 1469
3 clann[22]
11 an t-Ògmhios 1488
Sauchie Burn
aois 36
mac Seumas II (prìomh-ghineadas)
Seumas IV
(Seumas IV Stiùbhairt)
1488–1513
17 am Màrt 1473
Caisteal Sruighlea
mac Seumas III agus Maighread na Danmhairg
Maighread Tudor
Abaid Taigh an Ròid
8 an Lùnasdal 1503
6 clann[23]
9 an t-Sultain 1513
Flodden, Northumberland, Sasainn
aois 40
mac Seumas III (prìomh-ghineadas)
Seumas V
(Seumas V Stiùbhairt)
1513–1542
15 an Giblean 1512
Pàlas Gleann Iucha, Lodainn an Iar
mac Seumas IV agus Maighread Tudor
Madeleine of Valois
Cathair-eaglais Notre Dame, Paris, An Fhraing
1 am Faoilleach 1537
gun chlann[24]

Màiri de Guise
Cathair-eaglais Notre Dame, Paris, An Fhraing
18 an Cèitean 1538
3 clann[25]
14 an Dùbhlachd 1542
Pàlas Falkland, Fìobha
aois 30
mac Seumas IV (prìomh-ghineadas)
Màiri I, Ban-rìgh na Frainge
(Mairi Stiùbhairt)
1542–1567
an Dùbhlachd 1542
Pàlas Gleann Iucha
nighean Seumas V agus Màiri de Guise
François II, Rìgh na Frainge
24 an Giblean 1558
gun chlann[26]

Eanraig Stiùbhairt, Tighearna Darnley
Pàlas Taigh an Ròid, Dùn Èideann
9 an t-Iuchar 1565
aon gurc[27]

James Hepburn, 4mh Iarla Bothwell
Pàlas Taigh an Ròid
15 an Cèitean 1567
gun chlann[28]
8 an Gearran 1587
Caisteal Fotheringhay, Northamptonshire, Sasainn
aois 44
nighean Seumas V (prìomh-ghineadas)

Na Stiùbhartaich Leamhnach (1567–1651)[deasaich | deasaich an tùs]

Às dèidh 1603 bha rìghrean Alba nan rìghrean Shasainn cuideachd:

Ainm Dealbh Breith Pòsadh Eug Status Uachdaranachd
Seumas VI
(Seumas VI Stiùbhairt)
1567–1625
19 an t-Ògmhios 1566
Caisteal Dhùn Èideann
mac Eanraig Stiùbhairt, Tighearna Darnley agus Màiri I
Anna dhen Danmhairg
Oslo Bispeborg, Oslo, Nirribhidh
23 an t-Samhain 1589
7 clann
27 am Màrt 1625
Theobalds House, Hertfordshire, Sasainn
aois 58
mac Màiri I (prìomh-ghineadas)
Teàrlach I
(Teàrlach I Stiùbhairt)
1625–1649
19 an t-Samhain 1600
Pàlas Dùn Phàrlain, Dùn Phàrlain
mac Seumas VI agus Anna dhen Danmhairg
Henrietta Maria dhen Fhraing
Abaid St Augustine, Canterbury, Sasainn
13 an t-Ògmhios 1625
9 clann
30 am Faoilleach 1649
Pàlas Whitehall, Lunnainn, Sasainn
aois 48
mac Seumas VI

(prìomh-ghineadas)

Teàrlach II
(Teàrlach II Stiùbhairt)
1649–1651
29 an Cèitean 1630
St James's Palace, Lunnainn, Sasainn
mac Teàrlach I agus Henrietta Maria dhen Fhraing
Catherine de Braganza
Portsmouth, Sasainn
14 an Cèitean 1662
gun chlann
6 an Gearran 1685
Pàlas Whitehall, Lunnainn, Sasainn
aois 54
mac Teàrlach I (prìomh-ghineadas)

Na Stiùbhartaich Leamhnach (1660–1707)[deasaich | deasaich an tùs]

'S i Anna am monarc mu dheireadh a bh' aig rìoghachd neo-eisimeileach Alba air no rìoghachd neo-eisimeileach Shasainn. An dèidh 1707 chaidh an dà rìoghachd aonachadh fon aon phàrlamaid agus mar seo chaidh an Rìoghachd Aonaichte a chruthachadh agus 'se Rìghrean Bhreatainn a bha againn.

'S i Anna am monarc mu dheireadh dhen teaghlach Stiùbhartach.

Iomraidhean[deasaich | deasaich an tùs]

 1. Skene, Chronicles, p. 83.
 2. Skene, Chronicles, p. 85.
 3. Skene, Chronicles, p. 87.
 4. Hudson, Celtic Kings, p. 58.
 5. Skene, Chronicles, p. 91; Hudson, Celtic Kings, p. 65.
 6. Skene, Chronicles, p. 93.
 7. Skene, Chronicles, p. 94.
 8. Duan Albanach, 23 an-seo
 9. Skene, Chronicles, p. 95.
 10. Skene, Chronicles, p. 96.
 11. Skene, Chronicles, p. 98; Hudson, Celtic Kings, p. 105.
 12. Skene, Chronicles, pp. 99–100.
 13. Skene, Chronicles, p. 102.
 14. Anderson, Early Sources, vol. ii, p. 141.
 15. English Earls 1067-1122
 16. Robert The Bruce. Foillsichear: Heinemann. ISBN 0-431-05883-0.
 17. thePeerage.com – Person Page 10210. thePeerage.com. A' tarraing air 2012-04-21.
 18. thePeerage.com – Person Page 10532. thePeerage.com. A' tarraing air 2012-04-21.
 19. thePeerage.com – Person Page 10211. thePeerage.com. A' tarraing air 2012-04-21.
 20. thePeerage.com – Person Page 10211. thePeerage.com. A' tarraing air 2012-04-21.
 21. thePeerage.com – Person Page 10211. thePeerage.com. A' tarraing air 2012-04-21.
 22. thePeerage.com – Person Page 10212. thePeerage.com. A' tarraing air 2012-04-21.
 23. thePeerage.com – Person Page 10143. thePeerage.com. A' tarraing air 2012-04-21.
 24. thePeerage.com – Person Page 10208. thePeerage.com. A' tarraing air 2012-04-21.
 25. thePeerage.com – Person Page 10190. thePeerage.com. A' tarraing air 2012-04-21.
 26. thePeerage.com – Person Page 10189. thePeerage.com. A' tarraing air 2012-04-21.
 27. thePeerage.com – Person Page 10190. thePeerage.com. A' tarraing air 2012-04-21.
 28. thePeerage.com – Person Page 10189. thePeerage.com. A' tarraing air 2012-04-21.