Jump to content

Flùr na h-Alba

O Uicipeid

Is e Flùr na h-Alba aon de Laoidhean Nàiseanta neo-oifigeil na h-Alba, (Beurla: Flower of Scotland). Chaidh a sgrìobhadh (ann am Beurla) le Roy Williamson (Na Corries).

Seo an teacsa anns a' Ghàidhlig:

O Fhlùir na h-Alba, cuin a chì sinn an seòrsa laoich a sheas gu bàs 'son am bileag feòir is fraoich, a sheas an aghaidh feachd uailleil Iomhair 's a ruaig e dhachaidh air chaochladh smaoin?

Na cnuic tha lomnochd 's tha duilleach Foghair mar bhrat air làr, am fearann caillte dan tug na seòid ud gràdh, a sheas an aghaidh feachd uailleil Iomhair 's a ruaig e dhachaigh air chaochladh smaoin.

Tha 'n eachdraidh dùinte ach air dìochuimhne chan fheum i bhith, is faodaidh sinn èirigh gu bhith nar Rìoghachd a-rìs a sheas an aghaidh feachd uailleil Iomhair 's a ruaig e dhachaidh air chaochladh smaoin. [1]


  1. De Dodelijkheid van de Leven, “Flower of Scotland Gaelic translation”