Ceapa-mhara

O Uicipeid

Is e a tha ann an Ceapa-mhara inneal sonraichte ri rusgadh foidean fheòir far bruaich mona (an ullachadh airson buan na mona) neo far cluan. Tha lann triantach mòr aige agus samhach mu 600mm anns an fhad, le slat-laimhe thar a cheann.