An Là

O Uicipeid

'S e prògram telebhisean nan naidheachdan Albannach ann an Gàidhlig bhon BBC Alba a tha ann an An Là . Tha e air BBC Alba aig ochd uairean feasgar gach là.

Preseantairean[deasaich | deasaich an tùs]

Preseantair[deasaich | deasaich an tùs]

Spòrs[deasaich | deasaich an tùs]

Aimsir[deasaich | deasaich an tùs]

Luchd-naidheachd[deasaich | deasaich an tùs]

Tha luchd-naidheachd aig An Là air feadh Alba. Tha iad ann Steòrnabhagh, Inbhir Nis, Port Rìgh agus Glaschu.

Steòrnabhagh[deasaich | deasaich an tùs]

 • Tormod Caimbeul
 • Alasdair MacAmhlaigh
 • Catriona NicIlleathain

Earra-Ghàidheal[deasaich | deasaich an tùs]

 • Doneil MacLeòid

An t-Eilean Sgitheanach[deasaich | deasaich an tùs]

 • Iain MacDiarmaid

Uibhist[deasaich | deasaich an tùs]

 • Eilidh NicAsgaill

Inbhir Nis[deasaich | deasaich an tùs]

 • Calum Dòmhnallach
 • Eilidh NicLeòid
 • Dòmhnaill Moireasdan
 • Mairi Rodgers

Parlamaid na h-Alba[deasaich | deasaich an tùs]

 • Mìcheal MacNèill
 • Niall O' Gallacher

Glaschu[deasaich | deasaich an tùs]

 • Morna NicLeòid

Ceangal a-mach[deasaich | deasaich an tùs]