Jump to content

An Carghas

O Uicipeid

'S e ràith ullachaidh airson Feille na Casg a tha ann An Carghas. Bithidh luchd na h-Eaglais Caitligeich gan chumail eadar Di-Ciadaoin Luaithre, agus Di-haoine na Ceusda.

Màiridh an Carghas sia seachdainean, a’ comharrachadh an ceathrad (dà-fhichead) traisg a rinn Iosa anns an fhàsach.

Ruithidh trì snaithean gnìomhach tron a’ Charghais:

  • Carthannas: An toirt dèircean ri daoine nas bochda.
  • Peansachadh: Mar eisimplir, le seachdnadh rudeigin tlachdmhor re an ràith-deoch làidir mar eisimplir