Ùraisg

O Uicipeid
Jump to navigation Jump to search

Bhiodh an t-Ùraisg ri fhaicinn an àird an fheasgair ag iasgach ri taobh aibhne.

Bhiodh grath oillteil, mì-thalamhaidh air aogaisg 's air a bhodhaig a' lìonadh duine sam bith le geilt is uamhas.

Bha fhalt is fhiaclan anabarrach fada agus bha ingnean fada biorach air. Bu mhinig a nochdadh e ri taobh neach, 's e ag iasgach gu balbh dìomhair agus dhèanadh e seanchas ri aon nam b'e agus gun leigeadh an t-eagal leis fantainn ga èisteachd.

Bhiodh an t-Ùraisg glè thric seòlta gu glacadh neach. Uaireannan nam biodh neach cròdha gu leòr, bhiodh e na chomas a' char a thoirt às an Ùraisg agus tàrsainn às agus faotainn dhachaigh gun dochann no cron.