Na cleachdaichean gnìomhach

Gearr leum gu: seòladh, lorg

Seo liosta dhe na cleachdaichean a rinn gnìomh air choireigin am broinn an 30 latha mu dheireadh.

Chì thu an tionndadh dhen duilleag seo a tha san tasgadan 's a tha suas ri 2 latha, 37 mionaid agus 21 diog a dh'aois, ma dh'fhaoidte.

Na cleachdaichean gnìomhach